Onderdeel van Sagro Company

Bouw- en woonrijp maken,
Westerschans Goes

Een gedeelte van de Westhavendijk in Goes is ingrijpend verandert. Op het eerst braakliggende perceel langs de weg richting Wilhelminadorp staan nu appartementen en winkels. Sagro heeft gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken van deze locatie.

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

  • Werkvoorbereiding: treffen verkeersmaatregelen en inrichten tijdelijk depot.
  • Opschonene terrein: verwijderen grondkabel.
  • Grondwerken: ontgreven, vervoeren en verwerken grond. 400 m³ verontreinigde grond + 150 m³ verontreinigde grond.
  • Bemaling en rioleringswerken: aanbrengen 203 m riolering Ø315 mm (HWA), 60 m riolering Ø250 mm (DWA) en inspectieputten en kolken.
  • Verhardingswerken: aanbrengen 2935 m² elementenverharding en 2960 m² asfaltverharding.
  • Terreininrichting (ook rondom gebouw B).

Project highlights

Projecttype

Bouw- en woonrijp maken

Gunningscriterium

Laagste inschrijving

Opdrachtgever

RWS Projecten bv

Omgevingsfactoren

Binnenstedelijk gebied

Bereikbaarheid tijdens uitvoering

De werkzaamheden vonden plaats in een binnenstedelijk gebied op < 20 meter van het appartementencomplex en de nieuwe supermarkt. De bereikbaarheid van zowel het appartementencomplex als de supermarkt zijn tijdens de uitvoering geborgd.

Circulair hergebruik

Direct herbruikbare materialen zijn afgevoerd naar de Sagro Bouwmarkt waar deze zijn verkocht binnen het particulier en zakelijk netwerk.

Meer projecten bekijken?