Onderdeel van Sagro Company

Realiseren fietstunnel, Terneuzen

Sagro heeft gewerkt aan het realiseren van een fietstunnel onderdoor de Innovatieweg, nabij het terrein van Maintenance Value Park, te Terneuzen.

De bouw van deze fietstunnel is het begin van het snel fietspad Terneuzen-Zelzate. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

 • Werkvoorbereiding: opstellen V&G plan, werkplan, calamiteitenplan, KLIC melding;
 • Flora en Fauna onderzoek;
 • Treffen van verkeersmaatregelen;
 • Informeren stakeholders;
 • Plaatsen, in standhouden en (later) verwijderen open bemaling;
 • Verwijderen, opbreken en afvoeren (asfalt) verharding;
 • Verwijderen riolering, kabels en leidingen;
 • Verwijderen bomen, grasveld, bermen en taluds.

Project highlights

Projecttype

Wegenbouw

Gunningscriterium

EMVI

Opdrachtgever

Valuepark Terneuzen Beheer B.V.

Omgevingsfactoren

Bedrijventerrein

 • Aanbrengen betonnen duikers Ø600 en 500 mm;
 • Aanbrengen riolering Ø400 mm, kolken en putten;
 • Herleggen kabelbuis Ø110 en 250 mm;
 • Monteren en plaatsen multi-plate tunnel;
 • Aanbrengen fietstrap;
 • Aanbrengen asfaltverharding weg en fietspad;
 • Aanbrengen belijning, geleiderail, verkeersborden, lichtmasten en tunnelverlichting.

Bijzonderheden

Ter voorkoming van schade en hinder zijn stalen rijplaten geplaatst, openbare wegen zijn schoongemaakt en er zijn maatregelen getroffen ter bescherming van bestaande kabels en leidingen.

Meer projecten bekijken?