Onderdeel van Sagro Company

Asbestsanering

Asbest heeft lang bekend gestaan door zijn gunstige technische eigenschappen: sterk, slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen en logen. In de loop der jaren is echter gebleken dat blootstelling aan deze asbestvezels een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu opleveren.

De Nederlandse regering heeft in het asbestverwijderingsbesluit opgenomen dat vanaf 1993 geen asbest meer gebruikt of bewerkt mag worden. Dat betekend dat bij een sloop of verbouwing waarbij asbest aangeraakt moet worden, dit asbest gesaneerd moet worden. 

In dit asbestverwijderingsbesluit schrijft de overheid strenge regels voor over het verwijderen van asbest. Het verwijderen van asbesthoudende materialen dient te worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

Sagro is gecertificeerd volgens het Procescertificaat Asbestverwijdering en beschikt over gekwalificeerd personeel en speciaal materieel om de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

asbest-sagro-4
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

"We werken niet alleen veilig en pragmatisch maar ook milieuhygiënisch verantwoord."

Complete asbestsanering

Door het treffen van bijzondere arbeidshygiënische maatregelen kunnen risico’s tegen blootstelling voor mens en milieu tot een minimum beperkt worden. Een op het werk toegesneden aanpak kan alleen worden toegepast nadat duidelijk in kaart is gebracht waar de toepassingen zich bevinden en om welke asbestvezel het gaat zodat emissiegevaar vooraf op de juiste manier is ingeschat doormiddel van een asbestinventarisatie.

Voor het treffen van de juiste maatregelen zijn ervaring en kennis van het personeel essentieel. Sagro beschikt over D.T.A. gekwalificeerd personeel en speciaal materieel om asbest verontreinigen op een verantwoorde, en door de overheid voorgeschreven manier, te saneren. Het asbesthoudende materiaal wordt vervolgens afgevoerd naar een geschikte stortplaats.

Meer weten?

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? 
Vraag het onze professionals! 

Sagro

0113 351 710