Onderdeel van Sagro Company

Binnenstedelijk sloopwerk

Slopen met beleid en aandacht voor de omgeving, inclusief mens, milieu en dier.

We realiseren ons maar al te goed dat de aanwezigheid van grote machines, vrachtverkeer en medewerkers impact heeft op de omgeving.

Ons werk kan nu eenmaal niet onopgemerkt uitgevoerd worden. We hebben te maken met de belangen van omwonenden, bedrijven, passanten en instanties.

DCIM100MEDIADJI_0641.JPG
DCIM100MEDIADJI_0419.JPG
sagro-sloop-1
default

"Slopen met beleid en aandacht voor de omgeving, inclusief mens, milieu en dier."

'Zoveel mensen, zoveel wensen'

“Zoveel mensen, zoveel wensen”. Dit bekende gezegde nemen we ter harte op ieder project. Voordat we aan de slag gaan, verdiepen we ons grondig in de omgeving. We worden al vroeg in het proces een vertrouwd gezicht in de wijk. Door bij omwonenden te informeren naar hun verwachtingen en bij bedrijven naar hun wensen stemmen we onze werkzaamheden optimaal af op de omgeving.

Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie

De bevindingen uit ons vooronderzoek verwerken we in een BLVC-plan. Hiermee werken we niet alleen efficiënt, maar beperken we de impact op de omgeving tot een minimum. We borgen de leefbaarheid met doeltreffende maatregelen om stof tegen te gaan, geluidsoverlast te voorkomen en trillingen te beperken. Ook wegen we alle mogelijkheden af wat betreft de afzetting van het projectgebied en de aan- en afvoerroutes met betrekking tot bereikbaarheid. Bereikbaarheid van woningen, bedrijven en scholen maar ook hulpdiensten moeten snel ter plaatse kunnen zijn.

Het succes van onze maatregelen valt of staat met transparante, eerlijke communicatie. We informeren betrokkenen over de inhoud van onze werkzaamheden, planning, veiligheid en contactpersonen. Tegelijkertijd luisteren we ook naar aandachts- of verbeterpunten en pakken deze serieus op.

In een binnenstedelijke omgeving bevinden zich veel mensen, waaronder kinderen. Om de veiligheid te borgen maken we vooraf een projectspecifieke risicomatrix waarin alle mogelijke gevaren geanalyseerd en geëlimineerd worden. We werken zichtbaar en met onze communicatiemiddelen zorgen we dat iedereen op de hoogte is over de activiteiten. Sagro beschikt over het VCA** veiligheidscertificaat en, onmisbaar in onze branche, het SVMS-007 certificaat (Veilig en Milieukundig slopen).

Van totaal- tot renovatiesloop en van laag tot hoog

We bieden een breed scala aan mogelijkheden en zijn uitgerust met een uitgebreid eigen materieelpark. Met onze high-reach sloopkranen, die hoogtes tot 50 meter kunnen bereiken, zijn we in staat om de meest uitdagende sloopprojecten aan te pakken.

Uitdagend is niet altijd groot en hoog, maar kan klein zijn op een lastige locatie. Bijvoorbeeld tegen of nabij te behouden (monumentale) bebouwing waarbij het voorkomen van schade vraagt om een doordachte werkwijze. Ongeacht de locatie of omvang, Sagro heeft alle specialistische kennis onder één dak waarmee we onze klanten volledig ontzorgen.

Circulair vanaf oprichting

Hergebruik van materialen is geen nieuwe businesscase of hype. Het is een werkwijze die sinds het bestaan van onze onderneming verankerd is in alles wat we doen. De rode draad door ons bedrijf, door onze vakgebieden en in het DNA van onze medewerkers. We werken volgens het principe van de R-ladder en streven naar de meest hoogwaardige toepassingen van de vrijkomende materialen. Benieuwt hoe? 

Meer weten?

Meer informatie over onze expertise? 
Vraag het onze professionals! 

Sagro

0113 351 710