Onderdeel van Sagro Company

Industrieel sloopwerk

We zijn groeiend, innoverend en vooruitstrevend, terwijl we tegelijkertijd flexibel zijn en streven naar een werkwijze die 100% veilig en verantwoord is!

Sagro vindt haar oorsprong in het haven- en industriegebied van Vlissingen-Oost. Van hieruit hebben we ons ontwikkeld tot de multidisciplinaire aannemer die we vandaag de dag zijn.

We beschikken over een indrukwekkend track-record aan gerealiseerde projecten binnen meerdere industriële sectoren. Dit doen we met een ervaren, goed opgeleid team en eigen materieel.

Alle essentiële disciplines binnen het ontmantelingsproces beheren wij volledig zelf.

4-intro-sagro.jpg
sagro-industrieel-sloopwerk-roosendaal
sagro-industrieel-sloopwerk-1
sagro-industrieel-sloopwerk-2

"Door de omvang, complexiteit en hoge veiligheidseisen zijn industriële sloopprojecten een vak apart!"

Goede voorbereiding...

…is noodzakelijk! Omdat iedere locatie, ieder object en iedere omgeving uniek is valt of staat het project met een gedegen voorbereiding. We schuiven graag zo vroeg mogelijk aan om een optimaal plan te ontwikkelen, dat aansluit bij de wensen en verwachtingen van onze klanten.

Het proces start al ruim voor onze (sloop)kraan de eerste handeling verricht. Juist in dit proces denken we mee en werken we naar een beheerste, veilige realisatie toe.

Plan op maat

Engineering, expertise, oog voor veilig werken, precisie en creativiteit leiden tot een op maat gemaakt plan. Dit plan is niet alleen praktisch opgesteld, maar houdt ook rekening met specifieke aandachtspunten zoals vastgelegd in de voorbereidingsfase.

Naast de bepalende aanpak vanuit de risicoanalyse, wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan het borgen van een doorgaande bedrijfsvoering of het demonteren van onderdelen voor hergebruik. Vanaf dit punt wordt een gedetailleerd uitvoeringsplan opgesteld.

Safety first!

Bij Sagro staat veilig werken centraal, binnen alle disciplines en op iedere locatie. We treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers, en iedereen op het terrein, beschermd is tegen mogelijke gevaren. We hanteren een uitgebreid veiligheidssysteem, bestaande uit interne trainingen, veiligheidsplannen, risicoanalyses en toolboxmeetings.

Het saneren van gevaarlijke stoffen, zoals asbest, radioactief afval, restproduct, oliën en andere gevaarlijke materialen vereist specialistische kennis. Ons team van gekwalificeerde professionals beschikt over uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van sanering en verwijdering van gevaarlijke materialen. We begrijpen de specifieke risico’s die gepaard gaan met het werken met deze stoffen en nemen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van ons personeel en het milieu te waarborgen.

Bovendien beschikken we over een eigen stralingsdeskundige, die een belangrijke rol speelt bij het begeleiden en toezicht houden op projecten waar radioactieve materialen aanwezig zijn. Deze deskundige zorgt ervoor dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften en richtlijnen, en dat er geen risico’s worden genomen als het gaat om stralingsveiligheid.

Duurzaam verantwoord

Hergebruik van materialen is een werkwijze die sinds het bestaan van onze onderneming verankerd is in alles wat we doen. De rode draad door ons bedrijf, door onze vakgebieden en in het DNA van onze medewerkers. Om dit te bereiken werken we volgens het principe van de R-ladder waarbij hergebruik en recycling plaatsvind op verschillende niveaus.

Sagro heeft over een breed netwerk voor de afzet van machines, onderdelen, installaties en bouwmaterialen. Daarnaast verwerken we materialen tot nieuwe grondstoffen en producten op eigen recyclinglocaties. Benieuwt hoe? Lees meer over onze circulaire oplossingen.

Meer weten?

Meer informatie over onze expertise? 
Vraag het onze professionals! 

Sagro

0113 351 710