Onderdeel van Sagro Company

Civiel sloopwerk

Civiel sloopwerk omvat het afbreken van wegen, rioleringen en betonnen kunstwerken.

Civiele sloopwerkzaamheden omvatten het verwijderen van constructies in de weg- en waterbouw.

Dit betreft niet alleen wegen en rioleringen, maar ook (betonnen) kunstwerken zoals bruggen en viaducten die het einde van hun levensduur bereikt hebben.

sagro-civiel-sloopwerk-1
SONY DSC
sagro-sloop-viaduct
sagro-civiel-sloopwerk-3

"Maximale snelheid, minimale hinder!"

Geen (verkeers)belemmeringen

Het is van belang om belemmeringen voor het verkeer te minimaliseren tijdens civiele sloopwerkzaamheden. Daarom staan deze projecten vaak onder tijdsdruk.

We streven ernaar om de (vaar)weg zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor gebruikers. Dit realiseren we met een strakke planning en waar mogelijk een slimme fasering.

Indien nodig zetten we veel materieel in. Sagro beschikt over een uitgebreid eigen materieelpark, waardoor we met meerdere machines gelijktijdig kunnen werken.

Veilig

Veiligheid gaat voor snelheid, altijd en overal! Ondanks eventuele tijdsdruk voeren we werkzaamheden alleen uit als dit op een beheerste, veilige manier kan.

In de voorbereidingsfase besteden we veel aandacht aan het beoordelen van de voorgenomen werkwijze, het identificeren van risico’s en het implementeren van passende beheersmaatregelen. Hierin nemen we ook de risico’s voor de omgeving en het milieu mee.

Sagro is VCA**-gecertificeerd en volgt strikt alle relevante richtlijnen. Dit wordt bovendien gegarandeerd door ons SVMS007-certificaat voor veilig en milieukundig slopen.

Duurzaam verantwoord

Bij Sagro streven we naar duurzaamheid in al onze activiteiten, ook bij het slopen van civiele objecten. We zetten ons in voor de circulaire economie door objecten op een zodanige manier te slopen dat onderdelen herbruikbaar zijn.

In sommige gevallen zijn deze onderdelen direct geschikt voor hergebruik, waardoor ze als circulair product toegepast worden in de bouw van nieuwe civiele objecten, zoals viaducten.

Materiaal dat niet direct herbruikbaar is, wordt verwerkt tot nieuwe bouwstoffen. Dit gebeurt met behulp van onze eigen (mobiele) breek- en zeefinstallaties, waarmee we gecertificeerde granulaten produceren. Door deze granulaten direct binnen hetzelfde project toe te passen, minimaliseren we het aantal transporten en reduceren we de CO2-uitstoot, waardoor we extra voordelen behalen op het gebied van duurzaamheid.

Meer weten?

Meer informatie over onze expertise? 
Vraag het onze professionals! 

Sagro

0113 351 710