Onderdeel van Sagro Company

Sloop flatgebouwen,
Kerkrade

Medio mei 2022 is Sagro, in opdracht van HEEMwonen, gestart met de ontmanteling van 10-hoogflats in de wijk Rolduckerveld te Kerkrade. In deze wijk gaat veel veranderen de komende jaren. Er wordt hard gewerkt om de leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte te verbeteren. Over dertien jaar moet de wijk er helemaal anders uitzien: meer woonkwaliteit voor iedereen. Uiteindelijk komen op deze plek zo’n 85 nieuwe appartementen.

Voorafgaand aan de machinale sloop is eerst de asbestsanering uitgevoerd. Na de sanering hebben demontagewerkzaamheden plaatsgevonden waarbij alle herbruikbare (niet steenachtige) materialen zijn gedemonteerd. Verschillende materialen zijn direct rondom het projectgebied één op één opnieuw toegepast door omwonenden of gescheiden afgevoerd t.b.v. hoogwaardig hergebruik danwel verwerking.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in één fase uitgevoerd, binnen de gestelde kaders en op de meest veilige en milieukundig verantwoorde wijze:

 • Werkvoorbereiding, opstellen V&G-plan, verzorgen van meldingen aan het bevoegd gezag, Klicmelding;
 • Inrichting van het werkterrein;
 • Het verwijderen en afvoeren van groen (bomen en bosschages);
 • Het verwijderen en afvoeren van achtergebleven installaties, machines, huisraad etc.;
 • Verwijderen asbesthoudende materialen;
 • Demontage (verwijderen en afvoeren direct herbruikbare materialen);
 • Machinaal ontmantelen 2 stuks 10-hoog flats. Bovenbouw, kelder en funderingen;
 • Het verrichten van grondwerk met bijkomende werkzaamheden;
 • Verantwoordelijk voor het management en uitvoering van de opdracht.

Omgevingsfactoren

 • Binnenstedelijk;
 • Omwonenden en ondernemers binnen 10 meter van de te slopen objecten.

Hinder en overlastbeperking

 • Machinale ontmanteling gerealiseerd in de schoolvakantie i.v.m. naastgelegen basisschool en kinderopvang;
 • Maatregelen tegen stofvorming getroffen d.m.v. sproeien, schoonhouden van omliggende wegen en de transportroute;
 • Maatregelen tegen trillingen getroffen door de inzet van specialistisch materieel, de sloopwerkzaamheden gecontroleerd uit te voeren;
 • Maatregelen tegen geluidsoverlast getroffen d.m.v. het gebruik van vaste aansluitpunten voor elektra, materieel niet stationair te laten draaien.

CO₂ reductie en hoogwaardige verwerking afvalstromen

 • Inzet van vrachtwagens met minimaal Euro6-motoren;
 • Bij stilstand, langer dan 5 minuten, de motor van het voertuig afschakelen;
 • Demontage direct herbruikbare materialen. Materialen deels in de directe omgeving opnieuw toegepast (o.a. binnendeuren, garagedeuren) en deels afgevoerd naar eigen Circulaire Bouwmarkt;
 • Afvoer vrijkomende materiaalstromen naar lokale verwerkingslocaties binnen 25 km afstand.

Project highlights

Projecttype

Asbestsanering en sloop

Gunningscriterium

Laagste prijs

Opdrachtgever

Heemwonen

Omgevingsfactoren

Binnenstedelijke sloop

Veiligheid

Veiligheid staat altijd op de eerste plek. Om de veiligheid te borgen op deze binnenstedelijke locatie zijn de machinale sloopwerkzaamheden in de zomervakantie gestart. Ons (zwaar) werkmaterieel kruiste op deze manier geen schoolgaande kinderen en de lessen konden na de vakantie ongestoord aanvangen zonder dat er veel lawaai was in de omgeving van de school.

Tijdens de machinale sloop van de tweede flat werkte we met een stalen springmat. Deze enorme mat werd op z’n plaats gehouden door een torenkraan en voorkomt wegspringend puin in het openbaar gebied/naastgelegen rotonde en was dus ook een belangrijke factor in het waarborgen van de veiligheid.

Meer projecten bekijken?