Onderdeel van Sagro Company

Realisatie ontsluitingsweg, Vlissingen-Oost

Door Sagro is gewerkt aan de realisatie van ontsluitingsweg ATW-Koole in het havengebied van Vlissingen-Oost.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

 • Toepassen verkeersplan en afzettingen;
 • Verwijderen/frezen asfaltlaag;
 • Grond ontgraven, vervoeren en verwerken;
 • Aanbrengen mantelbuis;
 • Aanbrengen putten (64 m riolering).

Project highlights

Projecttype

Infra

Gunningscriterium

Laagste prijs

Opdrachtgever

North Sea Port

Omgevingsfactoren

Havengebied

 • Aanbrengen en profileren ongebonden funderingslaag;
 • Aanbrengen asfalt (onder-, tussen- en deklaag) 2625 ton / 7230 m² totaal;
 • Aanbrengen kantvoorziening asfalt 45 m;
 • Aanbrengen markeringen;
 • Verlengen van een bestaande spooroverweg doormiddel van één strail element;
 • Aanbrengen verkeersborden, geleideblokken, hekwerk.