Onderdeel van Sagro Company

Sloop hotel,
Domburg

In het duingebied Nehalennia bij Domburg is het voormalig Hotel Zonneduin, met naastgelegen woning, gesloopt zodat een nieuw exclusief hotel gerealiseerd kan worden. Het bruto vloeroppervlakte bedroeg zo’n 1700 m².

Het nieuwe hotel moet het eerste Walcherse hotel worden met 5 sterren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

  • Voorbereidingen: opstellen plannen, meldingen en vergunningen, afsluiten gas, water en licht, Flora en Fauna maatregelen treffen, bouwkundige opname omgeving;
  • Verwijderen asbesthoudende materialen;
  • Voorslopen en leegruimen van de gebouwen;
  • Machinaal slopen van de woning en de fundering;
  • Machinaal slopen van het hotel, inclusief kelder en funderingen.

Project highlights

Projecttype

Sloopwerkzaamheden

Gunningscriterium

EMVI

Opdrachtgever

VOF Hotel Zonneduin

Omgevingsfactoren

Zeer druk binnenstedelijk gebied

  • Afknijpen en inmeten aanwezige funderingspalen op 1,5 meter maaiveld;
  • Opbreken elementenverhardingen;
  • Verwijderen schuttingen, hekwerk, slagbomen en vlaggenmasten;
  • Afsluiten en verwijderen riolering, putten en kolken;
  • Afvoeren en verwerken van vrijkomende materialen en afvalstromen.

Bijzonderheden

Tijdens de asbestinventarisatie werd asbesthoudend buismateriaal aangetroffen. De sanering heeft in containment plaatsgevonden.

Door de gemeente is een transportroute vastgesteld tussen 07.00 en 11.00 uur om hinder en overlast te beperken.

Meer projecten bekijken?