Onderdeel van Sagro Company

Bouw- en woonrijp maken, vakantiepark Herkingen

Door Sagro is gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken (fase 3) van vakantiepark Park Zeedijk te Herkingen.

Het werk omvatte het bouw- en woonrijp maken van ca. 18.000 meter vakantiepark. Op het park zijn 77 luxe recreatiewoningen gerealiseerd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit:

 • Werkvoorbereiding: KLIC melding, opstellen V&G plan;
 • Realiseren bouwinrit;
 • Graven weg cunetten;
 • Aanbrengen en verdichten puinverharding;
 • Aanbrengen onderlaag en tussenlaag asfalt (1850 m², 555 ton asfalt);
 • Aanbrengen kolken in de verharding;
 • Uitvoeren grondwerken;
 • Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. kabels en leidingen.

Project highlights

Projecttype

Bouw- en woonrijp maken

Gunningscriterium

Laagste prijs

Opdrachtgever

Park Zeedijk

Omgevingsfactoren

Aangrenzend natuurgebied

 • Aanbrengen van ca. 730 meter nieuwe rioolbuis, zowel HWA (450 meter) en VWA (280 meter) inclusief kolk- en huisaansluitingen;
 • Aanbrengen van 19 rioolputten en 1 pompput;
 • Aanbrengen van uitleggers tot 0,5 meter door de erfgrens;
 • Aanbrengen van elementenverharding t.b.v. parkeervakken;
 • Opstellen revisietekening;
 • Dagelijkse coördinatie en projectmanagement;
 • Omgevingsmanagement.

Meer projecten bekijken?