Onderdeel van Sagro Company

Ontmantelen, slopen en afvoeren windturbines,
Strijensas

Door Sagro is gewerkt aan de ontmanteling van 6 windturbines in de Mariapolder te Strijensas en het afvoeren van 4 sets wieken naar Sagro’s milieuterminal te Nieuwdorp.

Project highlights

Projecttype

Ontmantelen, slopen en afvoeren windturbines

Gunningscriterium

Laagste prijs

Opdrachtgever

Iver Wind B.V.

Omgevingsfactoren

Poldergebied

Uitgewaaid...

De werkzaamheden bestonden uit het afhijsen van (zware) onderdelen en het machinaal slopen van de windturbines op het maaiveld. De vrijgekomen materialen zijn geladen, afgevoerd en ondertussen verwerkt. Tijdens het transport hiervan werd stapvoets gereden om hinder en overlast in de omgeving te beperken.

Metalen van de masten zijn afgevoerd naar een erkend verwerker. De wieken zijn afgevoerd naar onze eigen locatie in Nieuwdorp. De komende tijd wordt daar onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik.

Een mooie succesvolle uitdaging op 70 meter hoogte!