Onderdeel van Sagro Company

Sloop gasthuis, Goes

In opdracht van de Aannemersbedrijf van der Poel en zorginstelling Ter Weel heeft Sagro gewerkt aan de gefaseerde sloop van een 25 meter hoge verzorgingsflat in het centrum van Goes.

De sloopwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd volgend op de bouwende aannemer. Fase 1 is d.m.v. zagen losgezet van het (bewoonde) deel fase 2.

Na de eerste fase van de nieuwbouw zijn de bewoners verhuisd. Vervolgens is gestart met de sloop van de tweede fase. Na het afronden van de sloop is gestart met de aanleg van de infra (woonrijpe oplevering).

Werkzaamheden

De uitgevoerde werkzaamheden bestonden o.a. uit:

 • Werkvoorbereiding: KLIC meldingen, opstellen planning, sloop- en werkplannen, monitoringsplan trillingen en geluid, verkeersplan, bouwkundige vooropname omgeving, afstemmingsoverleg stakeholders;
 • Loszetten gebouw op sloopgrens fase 1;
 • Voorslopen en leegruimen opstallen;
 • Machinale sloop bovenbouw gebouw van 7 bouwlagen en een hoogte tot maximaal 22m;
 • Machinale sloop begane grond vloer, funderingen en kelder;
 • Afknijpen funderingspalen op diepte;
 • Afdichten riolering en leidingen op sloopgrens;
 • Inmeten palen en rioolaansluiting + revisietekening;
 • Schoonhouden omgeving en transportroute;
 • Afvoeren en verwerken vrijkomende afvalstromen.

Omgevingsfactoren

 • In nabijheid van scholen;
 • Het te behouden zorgcentrum bleef in gebruik tijdens de eerste fase van het sloopwerk;
 • Tweede fase direct tegen naastgelegen appartementencomplex én op slechts 3,5 meter van de nieuwbouw;
 • Drukke aan- en afvoerroute door het centrum van Goes.

Hinder en overlastbeperking

 • Maatregelen tegen stofvorming getroffen d.m.v. sproeien, schoonhouden van omliggende wegen en de transportroute;
 • Maatregelen tegen trillingen getroffen door de inzet van specialistisch materieel, de sloopwerkzaamheden gecontroleerd uit te voeren;
 • Maatregelen tegen geluidsoverlast getroffen d.m.v. het gebruik van vaste aansluitpunten voor elektra, materieel niet stationair te laten draaien.

CO₂ reductie en hoogwaardige verwerking afvalstromen

 • Inzet van vrachtwagens met minimaal Euro6-motoren; 
 • Bij stilstand, langer dan 5 minuten, de motor van het voertuig afschakelen; 
 • Afvoer vrijkomende materiaalstromen naar lokale verwerkingslocaties binnen 25 km afstand.

Project highlights

Projecttype

Sloopwerk

Gunningscriterium

EMVI

Opdrachtgever

Aannemersbedrijf van der Poel

Omgevingsfactoren

Centrum Goes

Omgevingscommunicatie

Onze omgevingsmanager was wekelijks aanwezig (fase 1) als persoonlijk aanspreekpunt.

Omgevingscommunicatie verliep via de BouwApp.