Onderdeel van Sagro Company

Sanering en sloop flat,
Kerkrade

Sagro heeft een omvangrijk project uitgevoerd aan de Monseigneur van Gilsstraat in Kerkrade, waarbij 24 garageboxen en 62 flatwoningen in een tien verdiepingen hoog flatgebouw zijn gesaneerd en gesloopt.

Dit project omvatte zowel asbestsanering als de volledige sloop van de gebouwen.

Project highlights

Projecttype

Asbestsanering en sloop

Gunningscriterium

Meervoudig onderhands

Opdrachtgever

HEEMwonen

Omgevingsfactoren

Binnenstedelijk gebied

De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

  • Ter voorbereiding van de werkzaamheden zijn sloop–, werk–, asbest– en verkeersplannen opgesteld.
  • Verwijderen van diverse asbesthoudende materialen waaronder: 956 m¹ buismateriaal, 2983 m¹ kit, 9 wasbakken met bitumen, 81 m² asbestpapier, 28 stuks pakkingen en 30 m² golfplaten.
  • Sloop 24 prefab betonnen garageboxen en 2 buitenbergingen.
  • Slopen van de wooncomplexen (29 meter hoog), inclusief kelders en funderingen.
  • Verwijderen terreinverharding, groen, hekwerk, kabels, leidingen en riolering.
  • Aanvullen sloopgaten met 2000 m³ schone grond.
  • Afvoeren en verwerken van vrijkomende materialen en afvalstromen.
De machinale sloop is in een zeer korte periode van drie weken voltooid, waarbij vijf dagen per week van 07:00 tot 19:00 uur is gewerkt. Dit zorgde ervoor dat de overlast voor de omgeving en de afsluiting van wegen tot een minimum werd beperkt.

Om verdere hinder te voorkomen, zijn diverse maatregelen getroffen, waaronder het inzetten van verkeersregelaars, het plaatsen van trillingsmeters en het uitvoeren van stofbestrijding.

De stofbestrijding werd uitgevoerd met behulp van een sproei-installatie, gemonteerd op de giek van de sloopkraan.