Onderdeel van Sagro Company

Sloop bedrijfsgebouwen,
Breskens

Sagro heeft diverse gebouwen op de Middenhavendam gesloopt waarvan ‘de silo’ het meest markante gebouw was.

Aan dit gebouw was het kunstwerk ‘Broden en vissen’ bevestigd dat eerder is gedemonteerd als voorbereiding op de daadwerkelijke sloop. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

 • Handmatig demonteren kunstwerk ‘Broden en vissen’ (20x20m) en verhuizen naar Verbrugge, Terneuzen;
 • Maatregelen stof: sproeien, stofwerend doek;
 • Maatregelen geluidsoverlast: geluidsmeters plaatsen;
 • Maatregelen trillingen: inzet specialistisch materieel;
 • Maatregelen veiligheid: inzet betonnen muur om vallend puin tegen te houden, start-werkinstructie;
 • Maatregelen bereikbaarheid: omliggende wegen bereikbaar houden, inzet bebording;
 • Hergebruik hout (verkoop) en groen (keurcompost);
 • Egaliseren terrein met gesloten grondbalans;
 • Omgevingsmanagement;
 • Dagelijkse coördinatie.

Project highlights

Projecttype

Gefaseerde sloop

Gunningscriterium

Selectie

Opdrachtgever

Caffareli B.V

Omgevingsfactoren

Woongebied < 10 meter

Circulariteit

 • Afvoer vrijkomende materiaalstromen naar eigen verwerkingslocaties binnen Zeeuws-Vlaanderen;
 • Mobiel breken van puin op locatie;
 • Productie gecertificeerde granulaten van mengpuin;
 • Hergebruik van hout (verkoop via Sagro Bouwmarkt) en inzet in spaanplaatindustie. 
 • Groenafval als keurcompost weer toegepast binnen de landbouwsector, Gemeenten en particulieren;
 • Bouw- en sloopafval gesorteerd, gescheiden en opnieuw ingezet als grondstof bij de productie van nieuwe materialen.