Onderdeel van Sagro Company

Sloop opstallen na asbestsanering, Gent

Aan de Kortrijksesteenweg, Sint-Denijs-Westrem (deelgemeente van Gent) heeft Sagro in opdracht van IPES nv gewerkt aan de herontwikkeling van deze locatie. De projectlocatie lag direct naast de op- en afrit van Sint-Denijs-Westrem naar de E40.

Werkzaamheden

Sagro verzorgde de asbestsanering en afbraak van de gebouwen (oppervlakte 4.840 m²) waarbij het puin op locatie gebroken werd t.b.v. de te realiseren nieuwbouw.

Naast asbestsanering en de sloop van de gebouwen en funderingen werd ook de terreinverhardingen opgebroken, groenvoorzieningen opgeruimd en een
4.700 m² puinverharding aangelegd.

De overige werkzaamheden bestond o.a. uit:

  • Afdoppen riolering;
  • Egaliseren terrein met gesloten grondbalans;
  • Afvoeren afvalstromen naar erkende
    verwerkingsinrichtingen;
  • Tijdens de werkzaamheden is de naastgelegen parking gevrijwaard gebleven.

Project highlights

Projecttype

Sloop

Gunningscriterium

Selectie

Opdrachtgever

IPES NV

Omgevingsfactoren

Binnenstedelijk
Winkels en parking geopend

Veiligheid

Om de veiligheid waar te borgen is er een werkplan opgesteld, een V&G plan opgesteld en een KLIP melding gemaakt. Ook zijn er terreinafscheidingen (bouwhekken) toegepast tijdens de afbraakwerken. 

Meer projecten bekijken?