Wij beschikken over verschillende verwerkingslocaties:

 • Koegorsstraat 17, Terneuzen
 • Autrichehavenweg 1, Westdorpe
 • IJslandweg 2, Nieuwdorp
 • IJslandweg puinbreker, Nieuwdorp
 • Deltastraat 47, Zierikzee
 • Estlandweg 10, Vlissingen-Oost

Koegorsstraat 17, Terneuzen
Activiteiten:

 • Afvalstromen: puin (beton/meng), asfalt en groenafval.
 • Producten: zand, granulaat (BRL 2506) en keurcompost (gecertificeerd).
 • Diensten: containerservice.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:00 - 17:00 uur.
Routebeschrijving: 


Autrichehavenweg 1, Westdorpe
Activiteiten: 

 • Afvalstromen: bouw- en sloopafval, hout (A, B en C), bedrijfsafval en diverse afvalstormen (papier, plastic, metalen en kunststoffen).
 • Producten: grondbank (BRL 9335) en betonwaren (BRL 5017/CE).
 • Diensten: opslag containers en grondreiniging (BRL 7500).

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:00 - 17:00 uur.
Routebeschrijving: 


IJslandweg 2, Nieuwdorp
Activiteiten:

 • Be- en verwerking van bouw- en afvalstoffen.
 • Tijdelijke opslag (grond).
 • Baggerspecie.
 • Certificering.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 17:00 uur .
Routebeschrijving:


IJslandweg puinbreker, Nieuwdorp
Activiteiten:

 • Afvalstromen: hout (A, B en C), puin en asfalt.
 • Producten: Better Biomassa (NTA 8080) en granulaat (BRL2506).

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:00 - 17:00 uur.
Routebeschrijving:


Deltastraat 47, Zierikzee
Activiteiten:

 • Afvalstromen: hout, groen en puin.
 • Producten: grind, zand en compost.
 • Diensten: containerservice, (zelf) storten en bezorging.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 16:30 uur.
Routebeschrijving:


Heinkenszandseweg 22, 's-Heerenhoek (Sagro Bouwmarkt
Activiteiten:

 • Producten: grind, zand en hout.
 • Diensten: containerservice, Big Bag Service en bezorging.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 07:30 - 17:30 uur.
za. 08:00 - 12:00 uur.
Routebeschrijving: