• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Op al het emailverkeer is onderstaande disclaimer van toepassing:

Disclaimer: De informatie in deze e-mail is alleen bedoeld voor de persoon of personen aan welke deze is geadresseerd. Het gebruik van deze e-mail door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Contracten worden nooit door middel van een e-mail bericht gesloten. Wij kunnen niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Wij sluiten dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor directe- of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van deze e-mail. Aan de inhoud van deze e-mail en/of bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de KvK-nummers van onze BV's verwijzen wij naar onze website.

Disclaimer: The information contained in this communication is intended solely for use by the individual or entity to whom it is addressed. Use of this communication by others is prohibited. If the e-mail message was sent to you by mistake, please inform the sender and delete this e-mail message. Publishing, using, copying or disclosing its contents to any other person is prohibited. We are not responsible for the complete transfer of the contents of a transfered e-mail, nor for the timely receive. Contracts will never be made up on e-mail. We do not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference. We accept no liability for damage related to data and/or documents which are communicated by electronic mail. No rights may be derived from this message and/or this attachment (these attachments). For the numbers of the chamber of commerce we refer to our website.

Sneakers Store | Nike, adidas, Converse & More

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".