Veiligheid en welzijn op het werk omhelst alle elementen die betrekking hebben op de omstandigheden, de voorwaarden en de omgeving waarin mensen werk uitvoeren. Denk daarbij concreet aan de veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid, de psychosociale belasting, de ergonomie en de arbeidshygiëne.

Wij dragen een grote verantwoordelijkheid op het gebeid van veiligheid en welzijn richting werknemers, partners maar ook omwonenden. Duurzaam en verantwoord werkgeverschap is het aanstellen én hanteren van veilige arbeidsomstandigheden en het bevorderen van de algemene veiligheid, gezondheid en welzijn. Effectief doen we dit door te investeren in onze bedrijfscultuur, energietransitie, inzet circulariteit en veiligheidsmaatregelen op onze locaties danwel bij projecten.

SDG icon NL RGB 03    image.jpeg    SDG icon NL RGB 08

Life Saving Rules

 • Ik ben bevoegd.
 • Ik respecteer alle VGM voorschriften.
 • Ik accepteer alleen een veilige werkplek.
 • Ik gebruik de juiste PBM en werkkleding.
 • Ik werk met veilig gereedschap en materieel.
 • Ik accepteer aangesproken te worden en spreek ook anderen aan.
 • Ik let op en zorg dat ik gezien wordt.
 • Ik luister en ben alert.
 • Ik ben niet onder invloed van alcohol of drugs en ik meld medicijn gebruik.
 • Ik werk veilig op hoogte (> 2m).
 • Ik pas LMRA toe.

 safe day every day

 • I am competent.
 • I respect all HSE regulations.
 • I only accept a safe work location.
 • I use the correct PPE and work clothing.
 • I work with safe tools and equipment.
 • I accept to be corrected and i correct others.
 • I pay attention and i assure i'm visible for others.
 • I listen and am alert.
 • I do not work under influence of alcohol and drugs (report medicine).
 • I work safe on height and depth (> 2m).
 • I apply LMRA. 

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".