onderdeel van sagro company:

Sagro Milieu Advies

Adviesbureau

Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in integraal onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en civiele techniek. Met ons team van circa 20 vaste medewerkers helpen wij overheden, bedrijven, en particulieren met velerlei vraagstukken omtrent de buitenruimte en/of het milieu. Kenmerkend voor SMA is de informele no-nonsense bedrijfscultuur. Wij zijn pragmatisch en werken oplossingsgericht.

Onderzoek en advies

Bodem, grondwater, straling, asbest, sanering, waterhuishouding, groen en leefomgeving, geluid, klimaatadaptatie en planologische procedures.

Ontwerp

Verkaveling, 3D-meting, terreininrichting, riolering, waterberging, grondwerk, beplanting, 3D-modellen, materialisatie en dronemeting.

Tools

GPS-meetapparatuur

3D-printer

AutoCAD Civil 3D

TerraIndex

SketchUp

Drone

Terreinmetingen en het maken van luchtopnames voeren wij uit met behulp van een drone. Voor het uitvoeren van dronevluchten zijn wij door ILT gecertificeerd in de categorie ‘specifiek’ waarmee mij op vrijwel alle locaties binnen de EU mogen vliegen. Met de drone maken wij een serie foto’s van het te inventariseren terrein of object. De serie luchtopnames zetten wij om in een digitaal 3D-terreinmodel en een samengestelde luchtfoto. Op basis van deze gegevens bepalen wij volumes van depots, hoeveelheden grondverzet bij grondwerken, of verzorgen wij een terreinontwerp dat naadloos aansluit op de bestaande omgeving.

XRF

SMA beschikt over een handheld XRF-analyzer. Dit is een röntgen fluorescentie spectrometer. Met XRF analyseren wij op locatie snel en nauwkeurig onder andere zware metalen in de bodem of de samenstelling van metalen objecten. Bij bodemonderzoek en saneringen voorkomt dit lange wachttijden op laboratoriumuitslagen en kunnen wij direct in het veld schakelen. Met XRF zorgen wij tevens voor een betere scheiding van metaalschroot ten behoeve van hoogwaardige recycling.

Visualisatie

Complexe situaties of ideeën kunnen vaak beter worden uitgelegd aan de hand van één duidelijke afbeelding dan met een beschrijving in vele woorden. Met op maat gemaakt beeldmateriaal maken wij zaken inzichtelijk en zorgen wij voor een heldere en begrijpelijke informatieoverdracht. Onze medewerkers zijn hiertoe bedreven in het gebruik van diverse ontwerp- en tekenprogramma’s.

Neem contact op...

Wij staan u graag persoonlijk te woord, dat is onze kracht!

Volg ons!

Neem contact op