• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Voor de nieuwste editie van Seaport Magazine sprak de redatie met Sagro. Lees hier de reportage...

Sagro, met hoofdvestiging in ´s Heerenhoek en tevens een uitgebreide terminal in Vlissingen Oost, is van oudsher sterk op het gebied van infra, sloop, logistiek, milieu en recycling. Naast de traditionele werkzaamheden heeft het bedrijf een sterke focus op onshore decommissioning: het ontmantelen aan de kade van boorplatforms en windmolens die aan het eind van hun levenscyclus zijn. De vereiste audits en procedures om dit veilig, kostenefficiënt en milieuvriendelijk te doen, zijn achter de rug. Inmiddels zijn twee grote Tyra decommissioning contracten gegund aan Sagro. Het eerste Tyra project behelst het slopen van vier offshore jackets, afkomstig uit het Deense deel van de Noordzee, voor Total E&P. Zo’n 10 á 11.000 ton staal wordt door hoofdaannemer Allseas op pontons naar de terminal van Sagro gebracht. Het project gaat in 2021 van start.

Het eerste contract werd door commercieel manager Sil de Rijke van Sagro bekend gemaakt tijdens de drukbezochte mosselparty in september 2018 van Energy Port Zeeland. Deze netwerkbijeenkomst vond plaats op de terminal van Sagro in Vlissingen Oost. Een mooie setting met op de achtergrond allerlei enorme offshore jackets en transition pieces.

Heerema
Het tweede Tyra project voor Total, dat in 2020 aanvangt, werd recentelijk officieel bekend gemaakt. Sagro gaat zich voor hoofdaannemer Heerema Marine Contractors bezig houden met de ontmanteling van 16.000 ton staal, afkomstig van topsides, bruggen, flare towers en een jacket. Dus zo’n anderhalf keer zoveel als het eerste project.

In house
,,Het zijn ‘hele gebouwen’ die je op de kade krijgt. We zijn enkele jaren geleden actief gaan tenderen. Voordeel is dat we alles ‘in house’ kunnen doen, mede doordat Sagro de beschikking heeft over een eigen transportbedrijf (Kole Transport) en recyclingbedrijf (Innovarec)”, aldus Sil de Rijke. Sagro beschikt ook over een eigen milieuadviesbureau. Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. (SMA) is een raadgevend bureau dat is gespecialiseerd in onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van milieu en ruimte.

Stabiliteit
Tenders zijn tijdrovende processen, waar je een lange adem voor moet hebben, vervolgt Sil. ,,Voor Tyra hebben we eind 2016 de eerste aanvraag gehad. We hebben inmiddels al heel wat aanvragen ontvangen, niet alleen voor projecten op de Noordzee maar ook daarbuiten. Er moeten nog heel wat platforms weggehaald worden in Europa. Tot dusverre is decommissioning geen constante markt gebleken, maar inmiddels gaan we uit van meer stabiliteit.”

Kwaliteitsniveau
De toenemende aanvragen kunnen niet los worden gezien van het hoge kwaliteitsniveau in Nederland. ,,Dat wordt vereist doorzowel de olie- en gasmaatschappijen als de heavy lift contractors. In de Tyra projecten
bijvoorbeeld wordt door Total geaudit op hoge kwaliteit. Zo’n olie- en gasmaatschappij stelt zelf ook hoge eisen aan de subcontractors. Veiligheid is namelijk het allerbelangrijkste.”

Audits
De olie- en gasmaatschappijen moeten goedkeuring geven aan de heavy lift contractors voor de yards waar ze de constructies naar toe brengen. Daarom doen ze zelf de audits. ,,Ze vinden het belangrijk dat de afvalstroom tot en met de recycling volledig traceerbaar is. Tot bij de verwerking moet bijvoorbeeld alles gewogen en gedocumenteerd worden. Vandaar ook dat de opdrachtgever gedurende het project op de yard blijft. De oliemaatschappij blijft zich verantwoordelijk voelen voor de hele afwikkeling.”

Reputatie
De oliemaatschappijen zijn er alles aan gelegen om decommissioning, waar je op onconventionele wijze moet kunnen improviseren, zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze kunnen zich geen calamiteiten veroorloven en zijn beducht voor reputatieschade. Vandaar dat er alleen een beroep wordt gedaan op gecertificeerde specialisten.

Produceren
Decommissioning is een vorm van verwijderen die aan de berging is gelieerd. De olie- en gasplatforms, variërend van grote tot kleine, staan vaak al tientallen jaren op de Noordzee. Tyra is een project waar nieuwe platforms geplaatst worden. De gasvelden moeten weer gaan produceren. Het kost tenslotte veel geld als het werk stil ligt.

Slopen van schepen
Naast decommissioning van oude olie- en gasplatforms is Sagro ook gespecialiseerd in het slopen van schepen. Vorig jaar heeft het bedrijf een coaster gesloopt en in januari 2019 heeft het in samenwerking met Multraship nog drie binnenvaartschepen op de kant gezet in Vlissingen Oost. In januari werd door Sagro ook een oude meteorologische mast gesloopt voor het Hornsea One project, in opdracht van de DEME groep.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".