• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Sagro beschikt over een eigen terminal in Vlissingen-Oost. Onze kade is geschikt voor op- en overslag van bulkstoffen zoals zand, zout, houtsnippers en grind. Met onze eigen overslagkranen en vrachtauto's zorgen wij dat ook het logistieke proces van water naar land en andersom naadloos in elkaar overloopt. Op locatie bieden wij weegfaciliteiten.

best Running shoes brand | Clothes Online , Shoes Online , Giftofvision

Wij houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zo kunnen wij tijdig inspelen op veranderingen en zijn wij zo in staat onze klanten volledig van dienst te zijn. Zo bestaat 'board to board' overslag tot één van onze mogelijkheden. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zetten wij ons eigen materieel en deskundig personeel in. Hierbij kunnen wij onze mobiele kranen van 10 tot 80 ton of drijvende kranen inzetten. De kranen zijn voorzien van grijpers, poliepen of (coil)magneten. Hiermee pakken wij probleemloos bulk (ferro en non ferro metalen), neobulk, stukgoed, of containers uit de schepen. 

Sagro werkt met modern en efficiënt materieel, goedgekeurd volgens de voorschriften. Hiermee staat Sagro garant voor kwaliteit. 

Ook kunnen wij alle stoffen op locatie bewerken zoals breken, zeven of sorteren. Voor alle uitlopende afvalstromen zijn milieuvergunningen aanwezig.

 


 

TRANSHIPMENT (ENG)

Sagro has its own terminal in Oost-Vlissingen. Our quay is suitable for storage and transshipment of bulk materials such as sand, salt, wood chips and gravel. With our own transshipment cranes and trucks, we ensure that the logistic process flows seamlessly from water to land and vice versa. On our location we also offer weighing facilities.

We keep a close eye on new developments. This enables us to respond to changes in a timely manner and we are thus able to fully serve our customers. For example, 'board to board' transshipment is one of our possibilities. We use our own equipment and competent personnel to carry out the work. We can use our mobile cranes from 10 to 80 tons or floating cranes. The cranes are equipped with grippers, polyps or (coil) magnets. This enables us to pick up bulk (ferrous and non-ferrous metals), neobulk, general cargo or containers from the ships without any problems.

Sagro works with modern and efficient equipment, approved according to regulations. With this, Sagro guarantees quality.

We can also process all materials on location, such as crushing, sieving or sorting. Environmental permits are available for all outgoing waste streams.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".