• Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item

In principe kunnen wij elk bodemonderzoek snel en efficiënt uitvoeren. Door het gebruik van boormachines kunnen wij zelfs door dikke puinlagen heen boringen verrichten om zo de grond en het grondwater te bemonsteren. Bovendien kunnen wij als één van de weinigen bodemonderzoek uitvoeren tot op grotere dieptes. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in onderzoek van het diepere grondwater bij mogelijke verontreinigingen met chemische oplosmiddelen zoals per en tri.

nike dunk high black leather chair for sale | Nike Go FlyEase Black - CW5883-002

Naast milieukundigen heeft SMA ook een bodemkundig specialist in dienst. Op basis van zowel historische als geologische gegevens kunnen wij een nauwkeurige inschatting maken van de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden op een bepaalde locatie.

Historisch onderzoek bodemverontreiniging:

 • Geeft inzicht in de te verwachten verontreinigingsituatie.
 • Onderzoek naar de gebruiksgeschiedenis van de locatie op basis van historische kaarten en gemeentearchieven.
 • Geeft inzicht in de noodzakelijkheid van veldonderzoek (grondboringen).
 • Dient als basis voor het opstellen van een onderzoeksplan voor veldonderzoek.

Verkennen/aanvullend bodemonderzoek:

 • Gebruik van GPS voor een exacte plaatsbepaling.
 • Uitvoering grondboringen machinaal en handmatig.
 • Plaatsing van peilbuizen.
 • Data-invoer in veldcomputers.
 • Partijkeuringen in depot/in situ.
 • Samenwerking met gecertificeerde laboratoria.
 • Heldere rapportage.
 • Afstemming met het bevoegd gezag over het vervolgtraject.

Sanering:

 • Opstellen van een bodem-/grondwatersaneringsplan.
 • Uitwerken van een grondstromenplan.
 • Opstellen plan voor toepassing van verontreinigde grond.
 • Aanvraag van een saneringsbeschikking.
 • Kostenraming bodemsanering.
 • Milieukundige begeleiding van bodemsanering.
 • Coördinatie afvoer verontreinigde grond.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".