• Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item
 • Nieuws item

Voordat kan worden begonnen met de aanleg van een huis, een weg, een nieuw industriegebied of een nieuwe woonwijk is tegenwoordig in veel gevallen archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Het doel van het archeologisch onderzoek is om te kijken of er binnen het te ontwikkelen gebied eventueel archeologische waarden aanwezig zijn. Het uitgangspunt van het huidige archeologisch beleid is dat indien archeologische waarden aanwezig zijn, deze bij voorkeur in de bodem bewaard dienen te blijven. Indien behoud in de bodem niet mogelijk blijkt, kan worden besloten tot vervolgonderzoek. Ook is het mogelijk om door middel van planaanpassing het behoud van archeologische waarden in de bodem te waarborgen.

Buy Kicks | Womens Shoes Footwear & Shoes Online

Vrijwel elk archeologisch vooronderzoek dient te starten met een archeologisch bureauonderzoek. SMA kan u een bureauonderzoek aanbieden waarin een veelvoud aan bodemkundige, geologische en archeologische gegevens worden bekeken, geanalyseerd en verwerkt in de onderzoeksrapportage. Een gedegen bureauonderzoek kan leiden tot een beter inzicht in de te verwachten bodemopbouw, de te verwachten archeologische waarden en de bekende verstoringen van een plangebied. Het is mogelijk om door middel van een gedegen bureauonderzoek in bepaalde gevallen tijd en geld te besparen.

Tot 1 november 2005 heeft SMA in eigen beheer, op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd. Tegenwoordig geldt dat voor het zetten van een boring in het kader van een inventariserend veldonderzoek een opgravingsbevoegdheid nodig is. Het niet beschikken over een opgravingsbevoegdheid stelt SMA momenteel in staat om de opdrachtgever objectief van dienst te zijn. Voor elk type archeologisch onderzoek kan SMA u van dienst zijn samen met haar archeologische partners. Of het nu inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen of in de vorm van proefsleuven betreft, het uitvoeren van een archeologische begeleiding of het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), wij kunnen u objectief adviseren omdat het gravend werk niet in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Ook voor archeologisch advies in algemene zin of voor een meer projectgebonden second opinion kunt u uiteraard bij SMA terecht. Het opnieuw doornemen van een dossier kost tijd en geld, maar de ervaring leert dat een nieuwe blik op het project, indien gewenst in combinatie in overleg met de bevoegde overheid, tot nieuwe inzichten kan leiden die in het voordeel van de opdrachtgever en het bodemarchief kunnen uitpakken.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".