Herinrichting rotonde Hogezoom, Renesse

Herinrichting rotonde Hogezoom, RenesseHerinrichting rotonde Hogezoom, RenesseHerinrichting rotonde Hogezoom, RenesseHerinrichting rotonde Hogezoom, RenesseHerinrichting rotonde Hogezoom, Renesse

Gegevens

Aanneming
Hogezoom 139, 4325 CH Renesse

Omschrijving

De Bokx is begin februari 2018 gestart met de herinrichting van rotonde Hogezoom in Renesse.

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

  • Opstellen V&G plan;
  • Verkeersplan en omleidingsroute maken;
  • Verwijderen van begroeiing, straatmeubilair, verhardingen, straakbakstenen, betonblokken, betontegels, betonbanden, drempelelementen, kolken en putten;
  • Grondleveren, ontgraven, vervoeren en verwerken;
  • Aanbrengen PVC buizen, kolken en putten;
  • Uitvoeren van rioolinspectie;
  • Leveren en aanbrengen van de funderingslaag;
  • Herstraten van de rotonde elementen;
  • Treffen van verkeersmaatregelen en toepassen omleidingsroute middel bebording.

Allereerst is er gestart met het uitbreken van de bestaande rotonde en de grondwerkzaamheden eromheen. Bestratingsbedrijf Zeeland heeft alle bestratingswerken uitgevoerd. Het asfalt is aangebracht door KWS.

Eind maart is de rotonde opgeleverd.