Ontwerp Weumelinghe, Wemeldinge

Ontwerp Weumelinghe, WemeldingeOntwerp Weumelinghe, WemeldingeOntwerp Weumelinghe, WemeldingeOntwerp Weumelinghe, Wemeldinge

Gegevens

Milieu & Ruimte
Insteekweg, 4424 CA Wemeldinge

Omschrijving

Woningbouw op saneringslocatie De Bult te Wemeldinge.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. vrijstelling bestemmingsplan.
  • Bodem- en grondwateronderzoek.
  • Saneringsplan op basis van bebouwen/afdekken.
  • Afstemming met gemeente, waterschap en provincie.
  • Inrichtingsplan: verkeer, parkeren, beplanting, straatmeubilair, verlichting, materialisatie.
  • Waterhuishoudingsplan: berging en infiltratie m.b.v. aquaflow, infiltratiekratten en verhoogde wadi met overstort.
  • Civieltechnisch ontwerp: grondwapening taluds, afschermingsmiddelen ondergrond, riolering, nutsvoorzieningen, trappen, keerwanden.
  • Bestek en uitvoeringstekeningen.
  • Ondersteuning uitvoering en milieukundige begeleiding.