Herinrichting, Kamperland

Herinrichting, Kamperland

Gegevens

Aanneming
Noordstraat 7, 4493 AE Kamperland

Omschrijving

Door Sagro zijn werkzaamheden uitgevoerd in verband met de herinrichting van de straten: Noordstraat, Nieuwstraat, Veerweg, Ruiterplaatweg en Molenweg te Kamperland.

De werkzaamheden bestonden o.a. uit:

 • Werkvoorbereiding: opstellen V&G plan, KLIC melding,aanvragen van vergunningen;
 • Toepassen verkeersmaatregelen (afzetting en instellen omleidingsroute, kunststof loopschotten voor voetgangers en rijplanten t.b.v. parkeervoorzieningen);
 • Verwijderen begroeiing (bomen, hagen, beplanting);
 • Verwijderen bestaande bebording, VRI (stoplicht), inrichtingselementen, elementenverharding (baksteen en betonbanden), asfaltverharding, funderingen en riolering (kolken, huisaansluitingen, betonbuis en putten);
 • Toepassen stamommanteling lindes;
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken grond;
 • Leveren, profileren en verdichten zand;
 • Leveren en aanbrengen riolering, ongebonden en gebonden funderingsmateriaal, bestrating (o.a. natuursteenkeien) en asfaltverharding;
 • Herstraten verharding;
 • Aanbrengen markeringen en inrichtingselementen (verkeersborden, fietsbeugels, afvalbak, zitbank, informatiebord, bloembak);
 • Inzaaien gras, maken plantsoen, aanbrengen bomen;
 • Dagelijkse coördinatie en projectmanagement;
 • Omgevingsmanagement (communicatie met omwonenden en bedrijven).

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".