• Reconstructie Molenvlietsedijk, Tholen

  Reconstructie Molenvlietsedijk, Tholen

 • Rioleringswerk, Breskens

  Rioleringswerk, Breskens

 • Sloop basisschool, Rijen

  Sloop basisschool, Rijen

 • Gefaseerde sloop en asbestsanering, Bergen op Zoom

  Gefaseerde sloop en asbestsanering, Bergen op Zoom

 • Hoornsekade, Den Hoorn

  Hoornsekade, Den Hoorn

 • Asbestsanering, 's-Heerenhoek

  Asbestsanering, 's-Heerenhoek

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden wij ons onder andere bezig met aanleg van beschoeiingen, damwanden, kademuren, duikers, natuurlijke oevers en sloten. Alle werkzaamheden worden door ons zowel vanaf het water als veraf het land uitgevoerd.

Werkzaamheden:

 • Aanleggen en vervangen van rioleringen, huisaansluitingen, putten, kolken en IBA-systemen;
 • Aanleggen/herstructureren van watergangen;
 • Plaatsen van walbeschoeiingen en damwanden;
 • Plaatsen en herstellen van zinkers, duikers en inlaten;
 • Verzorgen van persingen onder wegen door;
 • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
 • Uitvoeren onderhoud watergangen.