• Rioolwerkzaamheden, Zaamslag

  Rioolwerkzaamheden, Zaamslag

 • Laatste fase sloop 'Kop van de Noordstraat', Terneuzen

  Laatste fase sloop 'Kop van de Noordstraat', Terneuzen

 • Sloop flat Loevensteinlaan, Oosterhout

  Sloop flat Loevensteinlaan, Oosterhout

 • Sloop afgebrande kerk, Hoek

  Sloop afgebrande kerk, Hoek

 • Sloop Soc. Cult. Centrum Den Hoekzak, Oostburg

  Sloop Soc. Cult. Centrum Den Hoekzak, Oostburg

 • Reconstructie Molenvlietsedijk, Tholen

  Reconstructie Molenvlietsedijk, Tholen

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden wij ons onder andere bezig met aanleg van beschoeiingen, damwanden, kademuren, duikers, natuurlijke oevers en sloten. Alle werkzaamheden worden door ons zowel vanaf het water als veraf het land uitgevoerd.

Werkzaamheden:

 • Aanleggen en vervangen van rioleringen, huisaansluitingen, putten, kolken en IBA-systemen;
 • Aanleggen/herstructureren van watergangen;
 • Plaatsen van walbeschoeiingen en damwanden;
 • Plaatsen en herstellen van zinkers, duikers en inlaten;
 • Verzorgen van persingen onder wegen door;
 • Uitvoeren van baggerwerkzaamheden;
 • Uitvoeren onderhoud watergangen.