• Sloop en bodemsanering fabriek, Kloosterzande

  Sloop en bodemsanering fabriek, Kloosterzande

 • Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

  Herinrichting Baskensburgplein, Vlissingen

 • Opruimwerkzaamheden na brand, Goes

  Opruimwerkzaamheden na brand, Goes

 • Aanleg hemelwaterriool, Terneuzen

  Aanleg hemelwaterriool, Terneuzen

 • Sloop woonzorgcentrum, Scheveningen

  Sloop woonzorgcentrum, Scheveningen

 • Rioleringswerkzaamheden, Ouwerkerk

  Rioleringswerkzaamheden, Ouwerkerk

Ongeacht de hoogte, omvang, bereikbaarheid of complexiteit, verzorgt Sagro het sloopwerk van een schuur of woning tot complete flatgebouwen of industrie complex. Veilig, deskundig en efficiënt van advies tot oplevering. Sagro heeft jarenlange ervaring met sloopwerken, hier is onze organisatie groot mee geworden.

Woningbouw
Voor verschillende woningbouwcorporaties door het hele land zijn wij betrokken geweest bij een aantal mooie herontwikkelingen. Wanneer bestaand vastgoed niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, zal men moeten kiezen voor een renovatieproject of complete sloop en nieuwbouw. Sagro is zeer ervaren in de uitvoer van binnenstedelijke projecten en zal ten alle tijde haar opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgen. Zo kan Sagro zorgdragen voor de communicatie met de omwonenden. 

Utiliteitsbouw
Tal van bouwwerken zonder woonbestemming zijn door ons op vakkundige wijze gesloopt. U kunt hierbij denken aan kantoren, zwembaden, zorginstellingen en scholen. Ook in deze categorie is communicatie met de betrokken partijen van groot belang, zowel voor het krijgen van begrip als het waarborgen van de veiligheid. De veiligheid wordt tevens gegarandeerd door de inzet van gekwalificeerd personeel en specieke materieelstukken. Hierbij kunt u denken aan onze sloopkraan met 40 meter lange giek. Deze stelt ons in staat sloopwerkzaamheden op grote hoogte veilig en gecontroleerd uit te voeren. 

Industrie
Bij industriële opdrachtgevers zijn wij als geen ander op de hoogte van de veiligheidseisen en regelgevingen die op fabrieksterreinen van toepassing zijn. Ook voor de sloop van een compleet fabrieksterrein zijn wij uw partner. Het uitvoeren van deze sloopwerken vereist oplettendheid en discipline. Veiligheid staat immers op de eerste plaats en wordt geborgd middels toolboxen, voortgangsbesprekingen en een systematisch scholingsplan voor onze medewerkers.

Infrastructurele en civiele sloop
Het realiseren van deze projecten moet in een zo kort mogelijke tijd tot stand komen. Denk aan het slopen van een viaduct of het opbreken van een weg. Door jarenlange ervaring en eigen medewerkers, die flexibel inzetbaar zijn, pakken wij het sloopwerk efficiënt en effectief op. Zo worden files of ander oponthoud tot het minimum beperkt. 

Offshore constructies
Sagro beschikt over een eigen terminal in Vlissingen-Oost. Naast onze op- en overslagactiviteiten op deze locatie zijn wij ook inzetbaar voor het slopen van schepen, scheepswrakken, oude platformen en offshore installaties. Wij ontmantelen de offshore constructies op vakkundige en milieuvriendelijke wijze, waarna de vrijgekomen afvalstromen en materialen worden verwerkt of verhandeld. 

Alle projecten hebben een gemeenschappelijke factor: de vrijkomende materialen moeten zoveel mogelijk hergebruikt worden. Vooraf wordt dan ook zorgvuldig vastgelegd in een sloopplan hoe we deze stromen het beste kunnen managen. Wij zijn o.a. gecertificeerd volgens de SVMS-007 (Veilig en milieukundig slopen).

Echter gaat Sagro verder dan uitsluitend sloopwerken. Wij bieden een totaalpakket, denk hierbij aan asbestsanering of bodemsanering. Zelfs na het sloopwerk kunnen wij u nog van dienst zijn. Het komt regelmatig voor dat op het vrijgekomen terrein wordt gebouwd. Sagro kan u helpen bij het verzorgen van rioleringswerk, kabel- en leidingwerk of straatwerk.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".