• Aanbrengen voorbelasting, Sluis

  Aanbrengen voorbelasting, Sluis

 • Aanleg opslagterrein, Vlissingen-Oost

  Aanleg opslagterrein, Vlissingen-Oost

 • Sloop laatste vier woningen Dullaertwijk, Hulst

  Sloop laatste vier woningen Dullaertwijk, Hulst

 • Bodemsanering, Terneuzen

  Bodemsanering, Terneuzen

 • Sloop afgebrande kerk, Hoek

  Sloop afgebrande kerk, Hoek

 • Residentie Reynaertshof, Hulst

  Residentie Reynaertshof, Hulst

Calamiteiten kunnen zich op elk moment voordoen. Door jarenlange ervaring beschikken wij over kennis op een breed gebied van calamiteiten met schade als gevolg. Wij kunnen inspringen als er een brand ontstaat, hierbij asbest vrij komt of wanneer er instortingsgevaar dreigt ten gevolge van brand. Wij beschikken over de benodigde (veiligheids-)certificaten, mensen, materialen en machines. Als de situatie onder controle is nemen wij de schade op en wordt er een plan van aanpak gemaakt.