• Sloop 45m hoge fabriek, Terneuzen

  Sloop 45m hoge fabriek, Terneuzen

 • Rioleringswerk, Breskens

  Rioleringswerk, Breskens

 • Asbestsanering, 's-Heerenhoek

  Asbestsanering, 's-Heerenhoek

 • Sloop kotter Lindøy, Zierikzee

  Sloop kotter Lindøy, Zierikzee

 • Aanbrengen voorbelasting, Sluis

  Aanbrengen voorbelasting, Sluis

 • Sloop kantoorgebouwen, Hilversum

  Sloop kantoorgebouwen, Hilversum

Asbest heeft lang bekend gestaan door zijn gunstige technische eigenschappen: het is sterk, slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen. In de loop der jaren is echter gebleken dat de asbestvezels een gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Over het omgaan met asbest schrijft de overheid strenge regels voor. Het verwijderen van asbesthoudende materialen dient te worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Sagro is aangesloten bij de VAVB (Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven), heeft gekwalificeerd personeel en speciaal materieel om deze werkzaamheden voor u op een veilige manier uit te voeren.

Verwijdering

Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen, kunnen door het treffen van bijzondere arbeidshygiënische maatregelen de risico's tot een minimum beperkt worden. Een op het werk toegesneden aanpak kan alleen worden toegepast als het emissiegevaar vooraf juist wordt ingeschat. Door jarenlange ervaring is Sagro hiertoe uitstekend in staat.

Voor het treffen van de juiste maatregelen is ervaring en kennis van het personeel een vereiste. Sagro beschikt over D.T.A. gekwalificeerd personeel en over speciaal materieel om de asbestverwijderingsprojecten op een verantwoorde wijze aan te pakken. De monstername en analyse, de melding aan de Arbeidsinspectie en het opstellen van een werkplan worden desgewenst door ons verzorgd. Het asbesthoudende materiaal wordt afgevoerd naar de daarvoor geschikte stortplaats. Na afloop van de werkzaamheden wordt een asbeststofvrijverklaring afgegeven.